• כ"ח של חזון • הרהורים לרגל כ"ח ניסן

    לאורך כל שנות הנשיאות התווה הרבי מלך המשיח חזון ברור ומוחשי: תפקיד דורנו להביא את הגאולה לשלבה הסופי של התגלות אור ה' בעולם • כעת הגענו לשלב האחרון – הסופי והמכריע – בשלב הזה יש עבודה שרק אנו יכולים לעשות. את דרך הפעולה קבע לנו הרבי • טור מאת שלום בער קרומבי • לקריאה