• למהותו של ג׳ תמוז בתורת הרבי • טור דעה

    ״כאשר מתחבטים אודות היחס הנכון לג' תמוז תשנ"ד, עלינו לעיין בתורה, ובמיוחד בתורתו הקדושה של הרבי מלך המשיח, שהיא הלכה לרבים, בה מאיר הרבי את עינינו על היחס האמיתי-תורני לאירועים של יום מיוחד זה, ובדרך ממילא פותר לנו את כל הספיקות וההתחבטויות״ • טור דעה נוקב ומעורר מאת הרב שלום יעקב חזן לקראת ג׳ תמוז • לקריאה