• מי באמת דואג לכבוד ליובאוויטש?

    ישנם סיפורים ועדויות לא מעטות עד כמה הרבי החשיב את 'כבוד ליובאוויטש'. כן, 'כבוד' זו אולי מילה גסה בהתוועדויות החסידיות, אבל כלפי חוץ, כמי שעומד בראש תנועת חסידים רחבה בעלת השפעה בהיקף עולמי, לרבי חשוב שכבוד ליובאוויטש יגע בלבבות • מגזין שישי אינפו שמח להגיש את טורו של מנחם זיגלבוים, עורך 'בית משיח' • לטור המלא