• מיוחד: להתחיל להתפלל באריכות בגיל צעיר

    מערכת 'לחלוחית גאולתית' מגישה חלק ממכתב מאלף של המשפיע ר' ניסן ע"ה נמנוב, אודות ההכרח לעורר את התלמידים עוד בהיותם צעירים על ה'עבודה שבלב'. המכתב מופנה לידידו המשפיע הרה"ח ר' פרץ ע"ה מוצ'קין • בפנים: מה ענה הרבי מלך המשיח על הטענה שהוא אינו מעורר מספיק על 'עבודת התפילה'? • לקריאה והורדה