• מתכוננים לשבת: מאמר ד”ה וזה מעשה המנורה תש”ל

    מדוע התורה טורחת לתאר את מעשה המנורה בפרשת בהעלותך, הרי כבר היא תיארה זאת בצורה מפורטת כבר בחומש שמות? • מאמר המעניק הבנה מיוחדת באחדות של עם ישראל, וההכרח לכך כהקדמה לעבודת ה’ • מאמר בהסברו של ראש הישיבה גדולה בבית שמש הרב נחמן לרנרצפו

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array