• מנהג חב"ד באכילת מצה • מאמר תורני

    בכלי התקשורת הובאה כתבה אודות מנהג חב"ד בזהירות ממצה שרוי', ובה נראה צילום של ילד האוכל מצה באופן שהוא נוגס מן המצה הנתונה בשקית ליד פיו • הרב יעקב הלוי הורוביץ במאמר תורני, בא להוציא מהדיעה המוטעה כאילו מנהג חב"ד המקורי הוא לאכול מצה מתוך שקית הצמודה לפה • לקריאה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array