• יפוצו: מאמר ד"ה פדה בשלום תשל"ט עם פיענוחים

    בשבח והודאה להשי"ת, הננו להגיש בפני קהל אנ"ש והתמימים וכל בית ישראל קונטרס "מאמר – פיענוחים" – ד"ה 'פדה בשלום' ה'תשל"ט, עם פיענוחים למראי מקומות שהובאו במאמר. קונטרס זה יוצא לאור כתדפיס ראשוני, מתוך מכלול המאמרים שנבחר בקשר ל-י"ט כסלו חג הגאולה של כ"ק אדמו"ר הזקן • להורדה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array