• ביאור מנהגנו במקום ההדלקה של נרות חנוכה

    כתב כ"ק אדמו"ר מה"מ: "ולהעיר ממנהג רבותינו נשיאינו, שהיו מדליקין נ"ח על פתח אחד החדרים ולא על החלון. וראה סוכה הואיל ונפיק מפומיה דרב כהנא כו'". וידועה השאלה מהו טעמו של מנהג זה, והרי מפורש בגמרא ש"מצוה להניחה על פתח ביתו מבחוץ" • מאמר תורני מאת הרב שלום דובער הלוי וולפא  לקריאה

    החנוכיה של הרבי בחדרו הק'
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array