• ירושלים: הרב ירחמיאל אלפרוביץ' ע"ה

    בצער רב התקבלה הידיעה על פטירתו של הרב ירחמיאל אלפרוביץ' ע"ה, מזקני חסידי חב"ד בירושלים ששימש כמחנך ילדי ישראל בעידודו של הרבי הריי"צ וע"פ הדרכת הרבי לימד גם בחינוך העצמאי, והוא בן 95 בפטירתו • ויה"ר שתיכף ומיד יקויים היעוד "הקיצו ורננו שוכני עפר" והוא בתוכם • לדיווח המלא