• קראון הייטס: הרב שניאור זלמן יודייקין ע"ה

    בצער רב התקבלה הידיעה הכואבת על פטירתו בשיבה טובה של הרב שניאור זלמן יודייקין ע"ה מזקני חסידי חב"ד, שימש כשד"ר עבור מוסדות חב"ד בנחלת הר חב"ד ומחסידי חב"ד בקראון הייטס, והוא בן 99 בפטירתו. ויה"ר שתיכף ומיד יקויים היעוד "הקיצו ורננו שוכני עפר" והוא בתוכם • לדיווח המלא