• כל הפרטים על תכנית 'ואביטה נפלאות' לי' שבט

    כפי שדווח כאן באתרנו, במערכת ואביטה נפלאות עמלים בימים אלו על השקת תכנית ייחודית לרגל שלושים שנה למעמד י' שבט תשנ"ג. כעת נחשף לראשונה כי מדובר בהפקה ייחודית בת שני חלקים (!), המעניקה סקירה מקיפה אודות מאורעות קבלת המלכות ופרסומם בימים אלו לפני שלושים שנה, ההקרנה תיערך בישיבות תות"ל ובקהילות אנ"ש ברחבי תבל • לכל הפרטים ולתיאום הקרנה