• "לברכה והצלחה": תיעוד מהעברת "דמי מעמד" לרב לוין ע"ה

    בעקבות פטירתו של מי שהיה ממייסדי קהילת חב"ד ברחובות, הרב אריה לוין ע"ה, אחד הגולשים שיגר למערכת תיעוד מהמעטפה ששלח הרב לוין כנציג ברחובות, שהכילה את "דמי מעמד" עבור 'קרן קופת אדמו"ר' – הסניף של 'קופת רבינו' בארץ הקודש, שנוהלה ע"י השליח הרב ליפא קורצווייל ע"ה שנפטר לאחרונה • לדיווח המלא