• על מה דיבר הרב אליהו עם הרבי בדלתיים סגורות? • מרתק

    בסופה של היחידות המיוחדת עם הרב מרדכי אליהו בחורף תשנ"ב, סרו כל המלווים והמזכירים מהשיחה הצידה, ונותרו הרבי מלך המשיח והרב אליהו לכמה דקות לדבר בפרטיות • על מה הם שוחחו בדקות מיוחדות אלו? • לכתבה המלאה