• “התעוררתי בכזו התעוררות” • מכתב מי”ג כסלו תשמ”ו ב-770

    מאיפה נחת פתאום מאה דולר על הרצפה? כיצד התקבלה הידיעה ב-770 ועם מי שוחח הרבי בבניין הספריה? עד מתי ארכה ההתוועדות? מה חשו התמימים. מכתב מרגש ואותנטי שכתב אחד התמימים ב-770, מחגיגות דידן נצח י”ג כסלו תשמ”ו • מרתק