• הדלקת משואה? לא בשם השלוחים וחב"ד!

    בקשר עם פרסומים שונים, אנו מפרסמים מכתב של רבני חב"ד משנת תשע"א, בו הם מוחים על כוונת חסיד חב"ד להשתתף בהדלקת המשואות של יום העצמאות • "הננו להודיע כי השתתפותו של אחד מחסידי חב"ד בטקס שתוכנו ורוחו זרים לרוח ישראל סבא, היא על דעתו הפרטית ובשום אופן לא בשמם של שלוחי חב"ד וחסידי חב"ד" • לצילום המכתב

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array