• אָהַבְתִּי כִּי-יִשְׁמַע: נבחר הניגון על קאפיטל קט"ז

    באסיפה שקיימו חברי "ועדת הניגונים" לבחירת הניגון על קאפיטל קט"ז בתהלים, לרגל יום הולדתו של הרבי מלך המשיח, ישבו במשך שעות ארוכות חברי הועדה והאזינו ברוב קשב ליותר משישים וחמשה(!) ניגונים שחוברו על ידי אנ"ש והתמימים • לבסוף נבחר ניגונו של ר' דוד כהנוב, משפיע מקראון הייטס • להאזנה ולהורדת הניגון