• קראון הייטס: שמחת הלחיים של משפחות גינזבורג-קליין

    ביום חמישי בלילה, באולם מלון אש"ל בקראון הייטס, נערכה שמחת הלחיים לת' לוי יצחק בנו של השליח הרב אהרון גינזבורג מבורו-פארק, עב"ג חיה קליין ממנצ'סטר-אנגליה, כאשר בשמחה השתתפו רבנים, שלוחים ומשפיעים, וכן עשרות חברים וידידים שהגיעו לשמוח בשמחת המשפחות • צלם חב"ד אינפו ינון סויסה מגיש גלריית תמונות