• הכל מוביל לעבודה שלנו

    כאשר חושבים לרגע כיצד ניתן לפעול שהענינים יחדרו בתוכנו, אין דרך טובה יותר מאשר עבודת התפילה. ההתבוננות שבלימוד פועלת תפיסה טובה יותר של הענינים הנלמדים, כל זה בכל השנה ובפרט בימים שבהם נמצאים בדרך כלל ב־770, לפני המלך • מגזין שישי אינפו שמח להגיש את טורו של המשפיע הרב משה מרדכי אורנשטיין ע"ה על שיחת ה'דבר מלכות' השבועית • לטור המלא