• לראשונה בעולם הישיבות: תות"ל נתניה ב770 עד ז' מרחשון

    ביוזמת ועידוד ראש ישיבת תות"ל נתניה הרב משה אורנשטיין, לרגל שנת 'הקהל', עשרות תמימים מהישיבה נשארו עד יום ז' מרחשון בבית חיינו, להם דאגו הנהלת הישיבה לשיעורים וסדרי לימוד יחודיים, מתוך סיוע בגשמיות לכל העניינים • לדיווח המלא

    צילום: אבריימקה אייזנשטיין