• רבני השכונה בכינוס תורה בחול המועד

    על פי הוראת כ"ק אד"ש מה"מ, נערך כינוס תורה בחול המועד, בבית חיינו – 770. בכינוס השתתפו רבני השכונה חברי הבד"צ הרב אהרן יעקב שוויי והרב יוסף ישעיה ברוין שנשאו דברים בעניני חג הפסח • לתמונות ולהקלטה מהדברים