• מבצע לשבת מברכים: אומרים תהילים לזכות החיילים ומנצחים

    בעקבות המצב בארה"ק ולרגל שבת מברכים – חודש מר-חשוון, ארגון 'התאחדות החסידים' עורך מבצע לעידוד אמירת תהילים בשבת, עם הגרלת ענק על 20 פרסים • לכל הפרטים