• קרן דור דעה: הודעה חשובה לתלמידי התמימים

    קרן דור דעה המעניקה מענקי השתתפות בכרטיסי טיסה לרבי מלך המשיח לחודש החגים, פונה לתמימים הזכאים במספר הודעות חשובות, בנוגע לרכישת כרטיסי הטיסה בסוכנויות המורשות, וכן מפרסמת את טופס הבקשה הרשמי אותו יש למלא • לכל הפרטים