• "בזכות נשים צדקניות": ערב הצדעה לשלוחות בשדה החינוך

    'רשת אהלי יוסף יצחק' מפיקה ערב הצדעה והתוועדות ארצית לשלוחות הרבי בשדה החינוך, בגני הילדים, בבתי הספר הייסודיים, ובבתי הספר העל יסודיים.  התכנסות תערך באמצעות הטלפון, החל מהשעה 21:00 בערב. מי יתארחו בתוכנית בערב? • לכל הפרטים