• התקשורת מדווחת על קמפיין שבע מצוות בני נח בערבית

    קמפיין של חסידי חב"ד בכפרים ובערים ערביות בגליל מבקש להפחית את המתיחות שהתגברה בשבועות האחרונים בעזרת תמונתו של הרבי מלובביץ הקורא לתושבים בשפה הערבית 'להוסיף טוב'. מי שעומד מאחורי השלטים שנתלו ברחבי הגליל ובקרוב גם ייפרסו על שלטי ענק בחוצות הכפרים הם אנשי מטה "שבע מצוות לשבעים אומות" בזרם חב"ד • לקריאה