• אור ליובאוויטש: מעמד סיום הרמב"ם והחלטות טובות

    ב'חדר' אור ליובאוויטש בכפר חב"ד התקיים מעמד סיום הרמב"ם לתלמידי כיתות ה'-ח', במרכזו נערך 'סיום' המחזור הקודם ברמב"ם ופתיחת המחזור החדש על ידי התלמידים, ונערכה הגרלה על ספרי קודש בין התלמידים שקיבלו על עצמם להצטרף לאחד ממסלולי לימוד הרמב"ם, כתקנת כ"ק אד"ש מלך המשיח • לדיווח המלא