• כאדאראם בישיבה קטנה תות"ל בית שמש

    לרגל ט"ו אלול – יום ההתייסדות ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש, התקיימו בישיבה קטנה תומכי תמימים ליובאוויטש בבית שמש ריקודי שמחה – 'כאדאראם' בזאל ולאחר מכן נערכה התוועדות חיה ומעוררת עם המשפיע *הרב מיכאל מישולובין שי'* שהתוועד על תפקידנו כתלמידי ישיבת תומכי תמימים ובפרט בדורנו ובזמננו זה • לתיעוד מהישיבה