• כמידי שנה: הלכות בית הבחירה הוענקו לשרים וחברי כנסת

    כמדי שנה ביקר הרב מנחם מענדל וילהלם שליח הרבי מלך המשיח באגד ורב משרד התחבורה אצל שרים וחברי הכנסת והעניק להם ספרים בענייני בית הבחירה על פי הראת הרבי ללמוד ענייני בית הבחירה • לפרטים ולתמונות