• יהדודס: מאות ערכות חולקו לשלוחים ברחבי הארץ

    בימים הקרובים יחולקו לשלוחים ברחבי הארץ מאות ערכות של רשת מועדוניות הקיץ 'יהדודס', המיועדות לאלפי ילדי ישראל בארץ הקודש שישתתפו בקרוב למאה מועדוניות ויזכו להתקרב לתורה ומצוות, לחסידות ולרבי מלך המשיח • לתמונות