• חלוקת מלגות 'קרן תורה' בישיבה גדולה בבית שמש

    לאחר הצלחת המגבית שנערכה ביו"ד שבט, למען 'קרן תורה' – המגבית של הרבי, נערכה חלוקת מלגות בישיבה גדולה ליובאוויטש בית שמש בראשות הרב ישראל נחמן לרנר, לתמימים המשתתפים בקרן תורה. הקרן מיועדת לתמימים שמקדישים גם את זמנם הפנוי אך ורק ללימוד התורה • לדיווח המלא ותמונות