• סערה: העילוי הישיבתי החל שידוכים – והתגלה כגוי

    סערה גדולה פרצה באחת הישיבות המוכרות לאחר שאחד מבחירי התלמידים בישיבה – התגלה כגוי שנולד לאם גויה. הדבר נפל בזמן שבו חוק מיהו יהודי עלה שוב לשולחן הכנסת, והננו מביאים בזה וידאו שבו הרבי הזהיר על חומרת העניין, שיהיה מצב שבחור בישיבה יתגלה כגוי ח"ו • צפו בוידאו