• לוד: התוועדות אל תוך הלילה בחג הספרים

    התוועדות ה' טבת דידן נצח נערכה ביום חמישי בבית אריה בשיכון חב"ד בלוד המתוועד הראשי בהתוועדות היה הרב יוסף יצחק זילברשטרום שריתק את המשתתפים בדברים על מעלת היום בלשונו הססגונית, ובהשתתפות המרא דאתרא הרב ברוך בועז יורקוביץ' שנשא דברים גם הוא והתוועד עם קהל המשתתפים • לתמונות נוספות