• הח"כ לשעבר הרצה על בית הבחירה

    ציבור תושבי חשמונאים בא בהמוניו לערב מרתק בנושא גאולה ומשיח. בפתח הערב הוקרן סרט מהרבי אודות הציפייה לגאולה אמיתית ושלימה תיכף ומיד. הרב ברק כוכבי שליח הרבי בחשמונאים פתח בדברי חיזוק והתעוררות ללימוד ענייני משיח וגאולה לזירוז הגאולה. במהלך הערב נשא דברים ד"ר מיכאל בן ארי שהעצים את הקל את הצימאון והגעגועים לביאת המשיח • לתמונות

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array