• זכרון להולכים: הרב מרדכי צבי אלפנביין ע"ה

    היום חל יום היארצייט של החסיד הרב מרדכי צבי אלפנביין ע"ה שנפטר בי"א אדר א' תשע"א • למד בבחרותו בישיבת 'קול תורה' בירושלים והצטרף לשיעורי תניא שנמסרו בסתר בישיבה. בעקבות השיעורים נמשך לתורת החסידות ובהמלצת ראש הישיבה הרב שלמה זלמן אוירבך עבר ללמוד בתומכי תמימים בכפר חב"ד שם היה ל'מקבל' של הרב שלמה חיים קסלמן • לתולדות חייו