• יו"ד צפת המשולש יוצא לדרך הערב!

    בישיבת חח"ל צפת נשלמו בשעה טובה ההכנות לקראת אירועי יום הבהיר יו"ד שבט. לרגל 70 שנה לנשיאות כ"ק אד"ש מה"מ מצטרפים אל המגבית השנתית הגדולה שורה של אירועים לאורך כל סוף השבוע. הערב יתקיימו שיעורי חסידות עם משפיעי הישיבה, במהלך הש"ק "עיצומו של יום" מאות אברכים יקהילו קהילות בבתי כנסת ובמניינים בכל רחבי העולם ובמוצ"ש תיערך ההתוועדות המרכזי • לכל הפרטים