• זכרון להולכים: ר' מאיר איטקין ע"ה

    היום חל יום היארצייט של החסיד הרב מאיר איטקין ע"ה, שנפטר בי"ז אלול בשנת תשס"ז • בוגר ישיבות תומכי תמימים המחתרתיות ברוסיה, ומסר נפשו על שמירת התורה והמצוות • לתולדות חייו מתוך חב"דפדיה