• זכרון להולכים: ר' לייבל זיסמן ע"ה

    היום חל יום היארצייט של ר' לייבל זיסמן שנפטר בי"ד תמוז בשנת תשע"ג • היה גביר חסידי, ניצול שואה בברכת הרבי הריי"צ. במשך שנים היה מגיע ל-770 עם חבילות מזומנים גדולות ונכנס לחדרו של הרבי. שפך מהונו למטרות צדקה שונות, ואף היה חבר מועצת המנהלים של הישיבה • לתולדות חייו