• כפר חב"ד: כינוס תורה והתוועדות לתמימים

    בכינוס תורה לתמימים שהתקיים ב770 כפר חב"ד, מסרו שיעורים מרתקים בחידושי הטכנולוגיה לאור ההלכה הרב יעקב לרנר, הרב מענדי הלפרין ר"מ בישיבת חח"ל צפת, הרב אהרון מושקוביץ ר"מ בישיבת תות״ל מגדל העמק, הרב מענדלה פרידמן ראש כולל אברכים רמת אביב, והת' זוהר גינדי • לדיווח ותמונות