• חגיגה בישי"ק בית שמש: תלמיד בישיבה ערך סיום הש"ס

    ישיבת תות"ל בית שמש קטנה לבשה חג, רבנים ואורחים הגיעו במיוחד לרגל האירוע הגדול, סיום הש"ס תלמוד בבלי ע"י הת' מנחם מענדל ועקנין מתלמידי הישיבה, שעמל ויגע בלימוד ללא הרף עד שבס"ד זכה לברך על המוגמר, גמרה של תורה ברוב פאר והדר ביום חמישי כ"ה אדר ב', יום זכאי יום הולדת הרבנית הצדקנית מרת חיה מושקא נ"ע • לדיווח המלא ותיעוד