• "לפרסם לכל אנשי הדור": מבחן על דבר מלכות שופטים

    מטה לימוד הדבר מלכות מגיש מבחן (אמריקאי) על דבר מלכות שופטים. במסגרת מבצע יש נביא בישראל • בין לומדי השיחה והמפרסמים תתקיים בעז"ה הגרלה על כרטיס טיסה לרבי מלך המשיח שליט"א! • הגרלת בונוס לעוברים את המבחן – סט ספר המאמרים פרשיות ומועדים ויומן קבלת המלכות • לרישום ולמבחן