• העולם מוכן לגאולה • מוסיפים בלימוד דבר מלכות וישב

    בשיחת דבר מלכות וישב תשנ"ב מבאר הרבי מלך המשיח כיצד העולם כולו כבר מוכן לגאולה, ואפילו מדינת צרפת נהפכה בדורנו למקום ומקור קדושה – כמו 770 (צרפת=770) • ההוראה מהשיחה: לפרסם את הניסים – זה מביא את הגאולה • מטה לימוד הדבר מלכות מגיש את שיחת הדבר מלכות לצד שיעורים וביאורים • לכל הפרטים