• העולם מוכן לגאולה! • מוסיפים בלימוד הדבר מלכות

    30 שנה. בדבר מלכות וישב תשנ"ב מבאר הרבי מלך המשיח שליט"א כיצד העולם כולו מוכן לגאולה, ואפילו מדינת צרפת נהפכה בדורנו למקום ומקור קדושה – כמו 770 (צרפת גימטריא 770) • ההוראה מהשיחה: לפרסם את הניסים – זה מביא את הגאולה! • הגרלה בין הלומדים • לכל הפרטים