• הזמן גרמא: העלון שליווה את השלוחים ב-770

    מה ענה הרבי לשלוחים באוסטרליה לאחר שיחת ש"פ חיי שרה תשנ"ב? מה הבינו ראשי שלוחים ומה כתבו לעמיתיהם בעניין השיחה של כינוס השלוחים תשנ"ב? מה מוטל על השלוחים לעשות בכדי להרים את נושא המשיח בכינוס השלוחים? וכן: מה ענו הרב שוי והרב יצחק הענדל לשלוחים שנתקלו בבעיות בגין דביקות בשליחות היחידה? • להורדת הקובץ