• העבודה הנדרשת כעת – "להביא לימות המשיח"!

    בדבר מלכות שמות מבאר הרבי מלך המשיח את מהות הירידה בגלות – שאינה אלא חלק מהעליה של "גאולת ישראל", ובכוחו של הנשיא לקשר את חייו הגשמיים של כל יהודי עם ימות המשיח עבודתנו כעת היא לגלות שהמצב העכשווי הוא מצב של גאולה, על-ידי-זה שאנו מתכוננים ומכינים אחרים לימות המשיח כולנו, מוסיפים ומתחילים בתנופה חדשה את לימוד הדבר מלכות בספר שמות – "ספר הגאולה", ותיכף ומיד זוכים לשמוע דבר מלכות – תורה חדשה! לכל הפרטים

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
צבאות השם