• השליחות היחידה: קבלת פני משיח • מבצע ללימוד הדבר מלכות

    בשיחת שבת פרשת חיי שרה – פתיחת כינוס השלוחים העולמי – תשנ"ב, הודיע הרבי מלך המשיח כי נסתיימה עבודת השליחות, והשליחות היחידה שנותרה היא לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש • כעת, במלאות 'יחי' שנים לאמירת השיחה, נלמד ונחיה מחדש את דבר מלכות חיי שרה ונביא את ההתגלות בפועל ממש • הגרלה בין המשתתפים • לכל הפרטים

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array