• מלחמת גוג ומגוג – מהי הסיבה האמיתית?

    נבואה היסטורית מאלדד ומידד מגלה עתיד של מלחמה קשה – מפחיד! הרבי מבהיר לנו שמטרת גילוי מלחמת גוג ומגוג מקב"ה היא לא כדי להפחיד אותנו. אז מהי הסיבה האמיתית? • הדרשה נכתבה ע"י הרב ניסים לגזיאל, המותאמת לכל המעונין לומר דרשה בקשר עם פרשת השבוע והגאולה • לקריאה והורדה