• מכל נדרי עד נעילה: נוסח התפילה ע”י הש”ץ בבית חיינו

    לקראת יום הכיפורים, אנו מפרסמים סדרת הקלטות של הש”ץ בבית חיינו – 770 הרב מרדכי צבי ברקוביץ מנוסח התפילות לימים הנוראים, באותה מנגינה הנהוגה בחצרות קדשנו • להאזנה