• שמות חיבה מאלוקים • דרשת משיח בפרשה

    כשהקב"ה הכין אותנו למתן תורה, הוא העניק לנו שלושה תארים מיוחדים. "והייתם לי סגולה מכל העמים" "ממלכת כהנים וגוי קדוש" • מה מסמל כל תואר? ומה למדים מכל אחד? • הדרשה נכתבה ע"י הרב ניסים לגזיאל, המותאמת לכל המעונין לומר דרשה בקשר עם פרשת השבוע והגאולה • לקריאה והורדה