• חותמים בדבר מלכות: מבצע דבר מלכות ערב ראש השנה

    מטה לימוד הדבר מלכות יוצא במבצע: לומדים את דבר מלכות ערב ראש השנה, ותיכף ומיד חותמים את הגלות, וזוכים לשמוע מהרבי מלך המשיח שליט"א דבר מלכות-תורה חדשה! חותמים בדבר מלכות! • הגרלות בין המשתתפים • לכל הפרטים