• הלאומיות, הציונות הדתית, תורת החסידות ומה שביניהן

    תורת החסידות מלמדתנו ש"אין עוד מלבדו" (דברים ד, לה), שאין שום דבר בעולם חוץ מהקב"ה, שאין שום דבר נפרד ממנו, וכי הכל זה אלוקות ואלוקות זה הכל. הקב"ה מחי' את הבריאה כל הזמן ובלעדיו אין אפשרות קיום לשום דבר, כך שהוא יתברך הוא הינו המציאות היחידה הקיימת, ואין עוד שום מציאות אחרת זולתו יתברך • הרב יעקב הורביץ בטור נוקב