• גילויים נפלאים אודות בית משיח: עשרות קבצים על הקונטרס

    בשבוע זה רבים לומדים את קונטרס בית רבינו שבבבל, הכולל גילויים נפלאים אודות 770 בית משיח – בית המקדש שבזמן הגלות, בו יתגלה תיכף ומיד מקדש העתיד ומשם ישוב לירושלים, ואודות משיח צדקנו – נשיא הדור מטה לימוד הדבר מלכות מגיש עשרות קבצים בנושא: שיעורים, ביאורים, עיבודים, סיכומים, התוועדויות, ועוד ועוד, לילדים וגם בשפות שונות – לעיון והורדה